Hội thảo về thiết kế Intel® Agilex™ FPGA

Intel

Khám về công nghệ Intel® Agilex™ 10nm SuperFin FPGAs

Khám về công nghệ Intel® Agilex™ 10nm SuperFin FPGAs

Hãy tham gia cùng chúng tôi với 3 phần sẽ bao gồm về hiệu suất, kiến trúc và sự đổi mới trong dòng Intel® Agilex™ 10nm SuperFin FPGAs.

 

Tất cả  sẽ được trình bày bằng tiếng Việt !

 

Khi tham gia, bạn sẽ nắm được những thông tin sau về Agilex:

  • Kiến trúc – Những đặc điểm ảnh hưởng tới hiệu suất
  • Các chip có trong dòng chip này – Làm thế nào để chọn chip phù hợp
  • Thiết kế – Bạn có thể bắt đầu thiết kế từ đâu
  • Sự đổi mới ở kết cấu chip
  • Sư cái tiến cho kiến trúc Hyperflex
  • Sự cải tiến về phần routing
  • Tính năng tiết kiệm năng lượng và cải thiện công nghệ
  • Cải thiện về mặt tản nhiệt

 

01 - Giới thiệu về Agilex – công nghệ 10nm Super Fin

Kiến trúc – Những đặc điểm ảnh hưởng tới hiệu suất

02 - Hiệu suất cao, Kiến trúc và công nghệ trên Agilex

Các chip có trong dòng chip này – Làm thế nào để chọn chip phù hợp

03 - Hiệu năng và cải tiến tản nhiệt trên Agilex

Thiết kế - Bạn có thể bắt đầu thiết kế từ đâu